Tổng quan thị trường xi măng tháng 8

Ngày  25/09/2017

Theo thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) và các bộ, ngành chức năng, trong tháng 8/2017, lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng không có biến động nhiều và giá xi măng vẫn duy trì ổn định so với tháng 7/2017.
 1. Tình hình sản xuất:
 
 
 
Thống kê của VNCA cho biết, trong tháng 8/2017, toàn ngành đã sản xuất được 5,33 triệu tấn xi măng, tăng 1% so với tháng 7/2017; trong đó, khối Vicem sản xuất được 1,765 triệu tấn, khối Liên doanh sản xuất đạt 1,665 triệu tấn và khối các Công ty - Tập đoàn sản xuất được 1,9 triệu tấn.
 
Tính chung 8 tháng của năm 2017, sản lượng xi măng của toàn ngành đạt 41,636 triệu tấn; so với cùng kỳ năm 2016, giảm 4,86%.
 
2. Tình hình tiêu thụ
 
Trong tháng 8/2017, lượng tiêu thụ xi măng và clinker của toàn ngành đạt 6,177 triệu tấn, giảm 0,3% so với tháng 7/2017 và giảm 1% so với cùng kỳ 2016.
 
8 tháng của năm 2017, tổng lượng tiêu thụ xi măng và clinker của toàn ngành đạt 50,818 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016.
 
* Tiêu thụ nội địa:
 
 
Số liệu của VNCA cho biết, trong tháng 8/2017, tổng lượng tiêu thụ xi măng nội địa toàn xã hội đã đạt 4,781 triệu tấn, tương đương với mức tiêu thụ trong tháng 7/2017; so với cùng kỳ năm 2016, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội địa trong tháng 8/2017 giảm 1%.
 
Trong đó, lượng xi măng tiêu thụ nội địa của từng khối trong tháng 8/2017 cụ thể như sau: Vicem đạt 1,643 triệu tấn, tăng 4% so với tháng 7 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2016; khối Liên doanh đạt 1,482 triệu tấn, tăng giảm 2,3% so với tháng 7 và tăng 1% so với cùng kỳ 2016; khối các doanh nghiệp - tập đoàn đạt 1,69 triệu tấn, tăng 6% so với tháng 7 và giảm 1% so với cùng kỳ 2016.
 
Tính chung 8 tháng của năm 2017, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội địa toàn xã hội đạt 38,282 triệu tấn; so với cùng kỳ năm 2016, lượng xi măng tiêu thụ nội địa trong 8 tháng của năm 2017 giảm 1%.
 
* Xuất khẩu:
 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng của năm 2017, xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam đã tăng 20,7% về lượng và 13,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
 
Số liệu xuất khẩu clinker và xi măng trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2017 tại một số thị trường chính:

 
Cụ thể, tổng lượng xi măng và clinker xuất khẩu trong 8 tháng đã đạt 12.166.625 tấn, tương đương với trị giá xuất khẩu thu về đạt 430.631.014 USD.
 
Tính riêng trong tháng 8/2017, Việt Nam đã xuất khẩu được 1.384.706 tấn xi măng và clinker, trị giá xuất khẩu thu về đạt 54.094.802 USD; so với tháng 7/2017, giảm 0,9% về lượng nhưng tăng 7,0% về trị giá.
 
Bangladesh và Philippin vẫn là 2 thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam, trong đó, thị trường Bangladesh chiếm 33,38% và thị trường Philippin chiếm 32,79% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong 8 tháng năm 2017.

3. Diễn biến giá:
 
Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, trong tháng 8/2017, giá xi măng trongnước cơ bản ổn ịnh so với tháng 7/2017. Nguyên nhân do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định nên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng cơ bản giữ ổn định giá bán. Cụ thể giá bán tại nhà máy của các công ty xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) như sau:
 
 
Theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh,thành phố, giá bán lẻ xi măng trên thị trường trong tháng 8/2017 cơ bản ổn định so với tháng 7/2017; tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung giá bán lẻ xi măng hiện phổ biến ở mức 1.050.000 - 1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến 1.460.000 - 1.850.000 đồng/tấn.
 
Giá xi măng xuất khẩu tại Hòn Gai tháng 8/2017 ổn định so với tháng 7/2017, hiện ở mức 46,5 USD/tấn; giá clinker xuất khẩu ở mức 30USD/tấn FOB CẩmPhả.
 
Cục Quản lý Giá dự báo trong tháng 9, giá bán xi măng tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng cơ bản giữ ổn định.
 
Theo ximang.vn