TC Hải quan:Không yêu cầu DN nộp thêm giấy tờ khi xuất khẩu xi măng

Ngày  30/06/2017

Đó là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu.


Sở dĩ có yêu cầu trên là bởi Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về việc một số cục hải quan tỉnh, thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thêm các giấy tờ khi làm thủ tục thông quan xuất khẩu mặt hàng xi măng.


Cụ thể là: Bản cam kết về trị giá tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng của mặt hàng xi măng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm xi măng và Bản cam kết kế toán về tỉ lệ tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng của mặt hàng xi măng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm xi măng của năm trước đó liền kề.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện nghiêm, đúng quy định về thủ tục hải quan đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thêm 2 loại giấy tờ trên khi làm thủ tục thông quan xuất khẩu xi măng.

Được biết, theo quy định hiện hành tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016, phụ lục 1, STT 211 (Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên), vì vậy, mà thời gian qua, để kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu khoáng sản, hải quan một số tỉnh, thành phố mới yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu xi măng nộp 2 loại giấy tờ trên. 

Theo ximang.vn