Miền Trung

Ngày  23/06/2017

Xi măng Duyên Hà đã vươn tới hầu hết các địa bàn tại miền Trung với trên 30 đại lý tại các tỉnh thành. Tại địa bàn này, XMDH cũng tự hào tham ra vào rất nhiều công trình dự án trọng điểm như Khu CN Formosa, Cầu Đò Lèn...
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHÂN PHỐI XI MĂNG DUYÊN HÀ 2017 - KHU VỰC MIỀN TRUNGXi măng Duyên Hà