Liên hệNHÀ MÁY XI MĂNG DUYÊN HÀ

Địa chỉ: Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
 

Điện thoại:  (0229) 3611268 - (0229) 6276886 / Fax: (0229) 6276012
 

Hotline: 0985 434 388
 

Email: [email protected] - [email protected] 

Website: ximangduyenha.com
 

Nhà máy sản xuất theo Quy trình quản lý chất lượng: ISO 9001:2015