Miền Bắc

Ngày  23/06/2017

Từ khi đưa sản phẩm ra thị trường, Xi măng Duyên Hà đã luôn coi thị trường Miền Bắc là trọng tâm; phát triển thương hiệu, tạo đà để vươn tới các thị trường khác trong địa bàn cả nước. Tại Miền Bắc, Xi măng Duyên Hà đã có mặt hầu khắp các tỉnh thành với hơn 50 Nhà phân phối.
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG PHÂN PHỐI XI MĂNG DUYÊN HÀ 2020 - KHU VỰC MIỀN BẮC

Xi măngDuyên Hà