Năng lực sản xuất và sản phẩm
 * Công suất sản xuất:

- Sản phẩm sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Tổng công suất 2 lò 7.000 tấn clinker/ngày và được ủ trong 2 silo có sức chứa 70.000 tấn.

- Sản phẩm xi măng được nghiền trên 3 máy nghiền bi với tổng công suất 400 tấn/giờ, tương ứng 9.600 tấn/ngày và được chứ trong 6 silo với sức chứa 80.000 tấn.

- Sản phẩm xi măng bao được đóng với trọng lượng 50kg±0,5kg, sử dụng vỏ bao KPK 3 lớp.

* Năng lực xuất hàng:

- 5 cửa xuất xi măng rời với tổng công suất 600 tấn/giờ tương ứng 14.000 tấn xi măng rời/ngày..

- 5 máy đóng bao với tổng công suất 600 tấn/giờ tương ứng 14.000 tấn xi măng bao/ngày.

* Chất lượng:

Sản phẩm đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn  - Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7024:2002 đối với clinker; đạt tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 đối với sản phẩm xi măng PCB 30, PCB 40 và PCB 50; tiêu chuẩn TCVn 2682:2009 đối với sản phẩm PC40.

* Tính năng:

- Xi măng Duyên Hà chịu nhiệt độ cao, ổn định, thời gian đông kết tối ưu, thích hợp cho việc xây dựng các công trình dân dụng, cầu cảng, các tòa nhà cao tầng, các công trình ngầm.

- Thích hợp với khí hậu Việt Nam.

- Ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển.

- Chống lại sự phá hoại của hóa chất.

- Tăng cuồng độ chịu nén.

- Tăng sức bền bê tông.

- Tránh được hiện tượng nứt gãy do nhiệt.

- Khả năng chống thấm cao.

Xi măng Duyên Hà