Bí thư Tỉnh Ủy Ninh BÌnh thăm và làm việc tại nhà máy