Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm, làm việc tại XM Duyên Hà