Chính sách bán hàng

Ngày  15/09/2017

Xây dựng và định vị thương hiệu Xi măng Duyên Hà là thương hiệu xi măng số 1 trong ngành xi măng tại Việt Nam.

 

- Lấy lợi ích của khách hàng làm lợi ích của nhà máy.

- Xây dựng cơ chế linh hoạt để sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên từng thị trường mục tiêu.

- Thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng và phát triển bền vững.

- Thiết lệp hệ thống vận chuyển, hệ thống kho bãi để cung ứng sản phẩm nhanh chóng và ổn định.

Xi măng Duyên Hà